اشعار زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار

  انواع شعرهای زیبا درباره فصل بهار و زیبایی های بهار را در اینجا از شاعران مشهور و بنام بخوانید. شعر عاشقانه حافظ شیرازی برای بهار ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز [...]