چرا انگیزه درس خوندن نداریم و حل نفرت از درس خواندن

خیلی از شما عزیزان به جملاتی مثل «از درس خوندن متنفرم» و اصلا « حالم از درس خوندن به هم میخوره» و «از درس خوندن خسته شدم» و... همذات پنداری می کنید. تمام جملات اینطوری تو دلشون یه منظور مشترک دارن: «انگیزه ی درس خوندن ندارم»! تا وقتی هم که کسی انگیزه ی درس خوندن [...]