چطور رابطه زوجی رضایت بخش بسازیم؟

نشانه‌های رابطه زوجی متعادل؛ رابطه رضایت‌بخش یک‌شبه ساخته نمی‌شود. زمان می‌خواهد. باید مدتی از ازدواج بگذرد تا بتوانید بگویید مجموعاً از زندگی مشترک راضی هستید یا نه. ابتدای ازدواج ماه‌عسل رابطه زوجی است و هیجان‌های مثبت آن‌قدر در صحنه است که زمان مناسبی برای فهم رضایت از رابطه نیست؛ اما اگر چند ماه و چند [...]