علت اصلی سیگاری شدن جوانان را میدانید

حتما شما هم دوست دارید علت سیگاری شدن افراد مخصوصا نوجوانان و جوانان را بدانید, در ادامه با علت و راه جلوگیری از آن آشنا میشوید. دلیل سیگاری شدن افراد اغلب افرادی که سیگار کشیدن را در سال های ابتدای جوانی (و یا حتّی نو جوانی ) آغاز کرده اند , علّت آن را فرار [...]