وجدان؛یک واژه و چند برداشت

  گاهی می‌گویند فلانی آدم باوجدان یا بی‌وجدانی است یا گفته می‌شود وجدان، چنین حکم می‌کند یا فلان اقتضا را دارد. می‌خواهیم ببینیم «وجدان» دقیقا به چه معناست؟   کلمه «وجدان» از آن دست کلماتی است که در علوم و دانش‌های مختلف، تعریف‌های گوناگون دارد و شاید نتوان همۀ این تعریف‌ها را به یک تعریف [...]