روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر 18 اردیبهشت ( 8May )  مصادف با روز جهانی صليب سرخ و هلال احمر اين سازمان بين المللي که با هدف تخفيف آلام انساني و حفظ و پيشرفت بهداشت عمومي تشکيل شد، بر اساس موافقتنامه ژنو در سال 1864 ميلادي و به خصوص به علت تلاش شخصي به [...]