اهمیت ماه رمضان

اهمیت ماه رمضان از دیدگاه آیات و روایات/اعمال مشترک روزهای ماه رمضان ماه رمضان بهترین ماه و طبق حدیثی از پیامبر اکرم ماه خداوند است و در این ماه آداب، اذکار و ادعیه خاص وارد است که در این گزارش ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، ماه مبارک رمضان در سال 96 [...]