انواع شعرهای زیبا درباره فصل بهار و زیبایی های بهار را در اینجا از شاعران مشهور و بنام بخوانید.

شعر عاشقانه حافظ شیرازی برای بهار

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

” اشعار حافظ “

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

 

نوبهار است در ان کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

 

من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی

 

چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت ان گاه کند سود که قابل باشی

 

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه ی غافل باشی

 

نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز دراین قصه مشکل باشی

 

گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن راحت بود ار واقف منزل باشی

 

حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید ان شاهد مطبوع شمایل باشی

 

حافظ شیرازی

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

اشعار زیبای بهار , شعر در وصف فصل بهار

صبا به تهنيت پير مي فروش آمد
كه موسم طرب و عيش و ناز و نوش آمد

 

هوا مسيح نفس گشت و باد نافه گشاي
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

 

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار
كه غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد

 

به گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش
كه اين سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

 

زفكر تفرقه باز ان تاشوي مجموع
به حكم آنكه جو شد اهرمن، سروش آمد

 

ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد
چه گوش كرد كه باده زبان خموش آمد

 

چه جاي صحبت نامحرم است مجلس انس
سر پياله بپوشان كه خرقه پوش آمد

 

زخانقاه به ميخانه مي رود حافظ
مگر زمستي زهد ريا به هوش امد

 

حافظ شیرازی

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

اشعار زیبای بهار , شعر در وصف فصل بهار

 

اشعار زیبای بهار

 

خيرمقدم گل وز ان خوشتر نباشد
که در دستت به جز ساغر نباشد

 

زمان خوشدلی دریاب ودر یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد

 

غنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفته دیگر نباشد

 

ایا پرلعل کرده جام زرین
ببخشا بر کسی کش زر نباشد

 

بیا اي شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشد

 

بشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشق در دفتر نباشد

 

ز من بنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشد

 

شرابی بی خمارم بخش یا رب
که با وی هیچ درد سر نباشد

 

من از جان بنده پادشاه اویسم
گرچه یادش از چاکر نباشد

 

به تاج عالم آرایش که خورشید
چنین زیبنده افسر نباشد

 

کسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد

 

اشعار زیبای بهار

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر حافظ درمورد بهار

 

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب / به اسانی نرسید آنکه زحمتی نکشید
ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز / که گرد عارض بستان بنفشه دمید
بهار می گذرد دادگسترا دریاب / که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر فرخی سیستانی درمورد بهار

 

چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار
بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد درکنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار
تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل
پنجه هاي‌ دست مردم سر برون کرد از جنار
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

اشعار مخصوص بهار

 

جامی و عید نوروز
بگشا نقاب از رخ باد بهاران
شد طرف چمن بزمگه باده گساران
شد لاله ستان گرد گل از بس که نهادند
رو سوی تماشای چمن لاله عذارن
در موسم گل توبه ز می دیر نپاید
گشتند دراین باغ و گذشتند هزاران
بین غنچه نشکفته کهآورد به سویت
سربسته پیامی ز دل سینه فگاران

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر مولانای بلخی برای نوروز:

اندر دل من مها دل افروز تویی
یاران هستند و لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی

 

شعر مخصوص بهار

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

غزل حافظ شیرازی درباره بهار

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

سنایی غزنوی:

با تابش زلف و رخت اي ماه دلفروز
از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز
از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک
وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

فروغی بسطامی برای بهار

 

عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند
وز شاخة گل داد دل زار گرفتند
نوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر زیبای سعدی شیرازی درباره بهار

 

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه ی سال
همایون بادت این روز و همه ی روز

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر مشفق کاشانی درباره بهار

 

بهار آمد ؛ بهار من نیام

گل آمد گُلعذار من نیامد

برآوردند سر از شاخ ؛ گل ‏ها

گلی بر شاخسار من نیامد

چراغ لاله روشن شد به صحرا

چراغ شام تار من نیامد

جهان در انتظار آمد به اتمام

به اتمام انتظار من نیامد

” اشعار مشفق کاشانی “

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعرهای فصل بهار

 

مژده اي دل که دگرباره بهار آمده است

خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است

به تو اي باد صبا می دهمت پیغامی

این پیامی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید دراین عید ودر این سال جدید

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

شعری از م . ن

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر امیر خسرو دهلوی ویژه بهار

 

باغ در ایام بهاران خوش است

موسم گل با رخ یاران خوشست

چون گل نوروز کند نافه باز

نرگس سرمست در آید به ناز

” اشعار امیر خسرو دهلوی “

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر نو درباره بهار

 

سالی در راه است

سالی پر برکت

سالی که اگر خواهی

نیست در ان حسرت

برف ها آب شدند

غصه ها از ما دور

یک دل خوش دارم

که شده سنگ صبور

تو دراین خانه تکانی بتکان

هر چه از درد حکایت می‌کرد

بگذار پاک شوی از غم ها

خالی شوی از دوده ي درد

شعر از میلاد جانمحمدی

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر کوتاه فصل بهار

 

شعر ملک الشعرا بهار در مورد فصل بهار

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

سلام باد بر این موکب خجسته، سلام

به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل

به هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود

” اشعار ملک الشعرا بهار “

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر نظامی گنجوی در مورد بهار

بهاری داری ازوی بر خور امروز

که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو را نبوید آدمی زاد

چو هنگام خزان آید برد باد

” اشعار نظامی گنجوی “

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

اشعار قشنگ ویژه بهار

عید آمده سربه سبزه وگل بزنیم

با برگ شقایقی تفال بزنیم

هر چند که دوریم زهم با دم عشق

بین دلمان تا به ابد پل بزنیم

شعر از محمد علی ساکی

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر سعدی برای فصل بهار

برخیز که میرود زمستان

بگشای در سرای بستان

نارنج و بنفشه بر طبق نه

منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یک‌بار

زحمت ببرد زپیش ایوان

آواز دهل نهان نماند

در زیر گلیم عشق پنهان

بر خیز که باد صبح نوروز

در باغچه می‌کند گل افشان

خاموشی بلبلان مشتاق

در موسم گل ندارد امکان

“اشعار سعدی“

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر مولانا مخصوص بهار

اندر دل من مها دل‌افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی

“اشعار مولانا“

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

شعر عاشقانه درباره بهار

 

بهــــار آمده اما هــوا هــوای تو نیست

مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست

بـــه شوق شــال و کلاه تـــو برف می آمد…

و سال هاست از این کوچه رد پای تو نیست

نسیم با هوس رخت هاي‌ روی طناب

به رقص آمده و دامن رهای تـو نیست

کنــــار این همه ی مهمــــان چقـــــدر تنهایـــم!؟

میان این همه ی ناخوانده،کفش هاي‌ تو نیست

بــــه دل نگیر اگـــر این روزهـــا کمی دو دلــــم

دلی کلافه که جای تو هست و جای تو نیست

به شیشه میخورد انگشت هاي‌ باران …آه…

شبیه در زدن تــــو…ولـــــی صدای تـــو نیست

تــــو نیستی دل این چتــــر ؛  وا نخــــواهد شد

غمی ست باران…وقتی هوا هوای تو نیست…!

شعر از اصغر معاذی

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

اشعار نظامی گنجوی برای فصل بهار

 

بهاری داری ازوی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو را نبوید آدمی زاد
چو هنگام خزان آید برد باد

 

شعرهای زیبای حافظ شیرازی درباره فصل بهار | شعر زیبا درباره بهار

 

شعر خیام درمورد بهار :

بر چهره ي گل نسیم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دلفروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش ومگوزدی که امروزخوش است